Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
191209
O
Minerálne látky, napríklad piesok, kamenivo

Detail služby

191209
minerálne látky, napríklad piesok, kamenivo
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z MECHANICKÉHO SPRACOVANIA ODPADU NAPRÍKLAD TRIEDENIA, DRVENIA, LISOVANIA, HUTNENIA A PELETIZ

Špecifikácie služby