Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
191207
O
Drevo iné ako uvedené v 19 12 06

Detail služby

191207
drevo iné ako uvedené v 19 12 06
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z MECHANICKÉHO SPRACOVANIA ODPADU NAPRÍKLAD TRIEDENIA, DRVENIA, LISOVANIA, HUTNENIA A PELETIZ

Špecifikácie služby