Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
191206
N
Drevo obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

191206
drevo obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z MECHANICKÉHO SPRACOVANIA ODPADU NAPRÍKLAD TRIEDENIA, DRVENIA, LISOVANIA, HUTNENIA A PELETIZ

Špecifikácie služby