Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
191204
O
Plasty a guma

Detail služby

191204
plasty a guma
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z MECHANICKÉHO SPRACOVANIA ODPADU NAPRÍKLAD TRIEDENIA, DRVENIA, LISOVANIA, HUTNENIA A PELETIZ

Špecifikácie služby