Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
191202
O
Železné kovy

Detail služby

191202
železné kovy
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z MECHANICKÉHO SPRACOVANIA ODPADU NAPRÍKLAD TRIEDENIA, DRVENIA, LISOVANIA, HUTNENIA A PELETIZ

Špecifikácie služby