Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
191201
O
Papier a lepenka

Detail služby

191201
papier a lepenka
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z MECHANICKÉHO SPRACOVANIA ODPADU NAPRÍKLAD TRIEDENIA, DRVENIA, LISOVANIA, HUTNENIA A PELETIZ

Špecifikácie služby