Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
191106
O
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 19 11 05

Detail služby

191106
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 19 11 05
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z REGENERÁCIE OLEJOV

Špecifikácie služby