Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
191105
N
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

191105
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z REGENERÁCIE OLEJOV

Špecifikácie služby