Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
191005
N
Iné frakcie obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

191005
iné frakcie obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY ZO ŠROTOVANIA KOVOVÝCH ODPADOV

Špecifikácie služby