Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
191004
O
Úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03

Detail služby

191004
úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY ZO ŠROTOVANIA KOVOVÝCH ODPADOV

Špecifikácie služby