Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
191003
N
Úletová frakcia a prach obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

191003
úletová frakcia a prach obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY ZO ŠROTOVANIA KOVOVÝCH ODPADOV

Špecifikácie služby