Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
191002
O
Odpad z neželezných kovov

Detail služby

191002
odpad z neželezných kovov
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY ZO ŠROTOVANIA KOVOVÝCH ODPADOV

Špecifikácie služby