Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190999
Odpady inak nešpecifikované

Detail služby

190999
odpady inak nešpecifikované
Katalóg odpadov|ODPADY Z ÚPRAVY PITNEJ VODY ALEBO VODY NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE

Špecifikácie služby