Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190906
O
Roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov

Detail služby

190906
roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z ÚPRAVY PITNEJ VODY ALEBO VODY NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE

Špecifikácie služby