Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190905
O
Nasýtené alebo použité iontomeničové živice

Detail služby

190905
nasýtené alebo použité iontomeničové živice
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z ÚPRAVY PITNEJ VODY ALEBO VODY NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE

Špecifikácie služby