Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190904
O
Použité aktívne uhlie

Detail služby

190904
použité aktívne uhlie
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z ÚPRAVY PITNEJ VODY ALEBO VODY NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE

Špecifikácie služby