Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190903
O
Kaly z dekarbonizácie

Detail služby

190903
kaly z dekarbonizácie
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z ÚPRAVY PITNEJ VODY ALEBO VODY NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE

Špecifikácie služby