Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190902
O
Kaly z čírenia vody

Detail služby

190902
kaly z čírenia vody
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z ÚPRAVY PITNEJ VODY ALEBO VODY NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE

Špecifikácie služby