Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190901
O
Tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc

Detail služby

190901
tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z ÚPRAVY PITNEJ VODY ALEBO VODY NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE

Špecifikácie služby