Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190814
O
Kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13

Detail služby

190814
kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

Špecifikácie služby