Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190813
N
Kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd

Detail služby

190813
kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

Špecifikácie služby