Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190812
O
Kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11

Detail služby

190812
kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

Špecifikácie služby