Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190811
N
Kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd

Detail služby

190811
kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

Špecifikácie služby