Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190810
N
Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 19 08 09

Detail služby

190810
zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 19 08 09
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

Špecifikácie služby