Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190809
O
Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky

Detail služby

190809
zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

Špecifikácie služby