Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190808
N
Odpad z membránových systémov s obsahom ťažkých kovov

Detail služby

190808
odpad z membránových systémov s obsahom ťažkých kovov
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

Špecifikácie služby