Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190806
N
Nasýtené alebo použité iontomeničové živice

Detail služby

190806
nasýtené alebo použité iontomeničové živice
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

Špecifikácie služby