Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190805
O
Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd

Detail služby

190805
kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

Špecifikácie služby