Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190802
O
Odpad z lapačov piesku

Detail služby

190802
odpad z lapačov piesku
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

Špecifikácie služby