Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190703
O
Priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená v 19 07 02

Detail služby

190703
priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená v 19 07 02
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|PRIESAKOVÁ KVAPALINA ZO SKLÁDOK ODPADOV

Špecifikácie služby