Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190702
N
Priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky

Detail služby

190702
priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|PRIESAKOVÁ KVAPALINA ZO SKLÁDOK ODPADOV

Špecifikácie služby