Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190606
O
Zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu

Detail služby

190606
zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z ANAERÓBNEJ ÚPRAVY ODPADU

Špecifikácie služby