Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190503
O
Kompost nevyhovujúcej kvality

Detail služby

190503
kompost nevyhovujúcej kvality
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z AERÓBNEJ ÚPRAVY TUHÝCH ODPADOV

Špecifikácie služby