Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190502
O
Nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu

Detail služby

190502
nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z AERÓBNEJ ÚPRAVY TUHÝCH ODPADOV

Špecifikácie služby