Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190501
O
Nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov

Detail služby

190501
nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z AERÓBNEJ ÚPRAVY TUHÝCH ODPADOV

Špecifikácie služby