Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190404
O
Vodný kvapalný odpad z ochladzovania vitrifikovaného odpadu

Detail služby

190404
vodný kvapalný odpad z ochladzovania vitrifikovaného odpadu
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|VITRIFIKOVANÝ ODPAD A ODPAD Z VITRIFIKÁCIE

Špecifikácie služby