Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190403
N
Nevitrifikovaná tuhá fáza

Detail služby

190403
nevitrifikovaná tuhá fáza
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|VITRIFIKOVANÝ ODPAD A ODPAD Z VITRIFIKÁCIE

Špecifikácie služby