Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190402
N
Popolček a iný odpad z úpravy dymových plynov

Detail služby

190402
popolček a iný odpad z úpravy dymových plynov
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|VITRIFIKOVANÝ ODPAD A ODPAD Z VITRIFIKÁCIE

Špecifikácie služby