Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190401
O
Vitrifikovaný odpad

Detail služby

190401
vitrifikovaný odpad
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|VITRIFIKOVANÝ ODPAD A ODPAD Z VITRIFIKÁCIE

Špecifikácie služby