Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190308
N
Čiastočne stabilizovaná ortuť

Detail služby

190308
čiastočne stabilizovaná ortuť
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|STABILIZOVANÉ A SOLIDIFIKOVANÉ ODPADY

Špecifikácie služby