Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190307
O
Solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06

Detail služby

190307
solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|STABILIZOVANÉ A SOLIDIFIKOVANÉ ODPADY

Špecifikácie služby