Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190306
N
Solidifikované odpady označené ako nebezpečné

Detail služby

190306
solidifikované odpady označené ako nebezpečné
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|STABILIZOVANÉ A SOLIDIFIKOVANÉ ODPADY

Špecifikácie služby