Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190305
O
Stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04

Detail služby

190305
stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|STABILIZOVANÉ A SOLIDIFIKOVANÉ ODPADY

Špecifikácie služby