Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190304
N
Čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné okrem 19 03 08

Detail služby

190304
čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné okrem 19 03 08
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|STABILIZOVANÉ A SOLIDIFIKOVANÉ ODPADY

Špecifikácie služby