Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190299
Odpady inak nešpecifikované

Detail služby

190299
odpady inak nešpecifikované
Katalóg odpadov|ODPADY Z FYZIKÁLNEJ ALEBO CHEMICKEJ ÚPRAVY ODPADU VRÁTANE ODSTRAŇOVANIA CHRÓMU A KYANIDOV A NEUTRALI

Špecifikácie služby