Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190211
N
Iné odpady obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

190211
iné odpady obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z FYZIKÁLNEJ ALEBO CHEMICKEJ ÚPRAVY ODPADU VRÁTANE ODSTRAŇOVANIA CHRÓMU A KYANIDOV A NEUTRALI

Špecifikácie služby