Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190210
O
Horľavé odpady iné ako uvedené v 19 02 08 a 19 02 09

Detail služby

190210
horľavé odpady iné ako uvedené v 19 02 08 a 19 02 09
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z FYZIKÁLNEJ ALEBO CHEMICKEJ ÚPRAVY ODPADU VRÁTANE ODSTRAŇOVANIA CHRÓMU A KYANIDOV A NEUTRALI

Špecifikácie služby