Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190209
N
Tuhé horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

190209
tuhé horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z FYZIKÁLNEJ ALEBO CHEMICKEJ ÚPRAVY ODPADU VRÁTANE ODSTRAŇOVANIA CHRÓMU A KYANIDOV A NEUTRALI

Špecifikácie služby