Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190207
N
Olej a koncentráty zo separácie

Detail služby

190207
olej a koncentráty zo separácie
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z FYZIKÁLNEJ ALEBO CHEMICKEJ ÚPRAVY ODPADU VRÁTANE ODSTRAŇOVANIA CHRÓMU A KYANIDOV A NEUTRALI

Špecifikácie služby