Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
190206
O
Kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05

Detail služby

190206
kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z FYZIKÁLNEJ ALEBO CHEMICKEJ ÚPRAVY ODPADU VRÁTANE ODSTRAŇOVANIA CHRÓMU A KYANIDOV A NEUTRALI

Špecifikácie služby